ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไม้ถี่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201116502601032650260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไม้ถี่
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGMAITEE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองไม้ถี่
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44727399koranitdao@gmail.comhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006058059001
Tabe 3
Tab 5