ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งโก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201126502611032650261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งโก
ชื่อ (อังกฤษ)BAN TUNGKO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ทุ่งโก
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
651237639wjakkapan@gmail.com
Tabe 3
Tab 5