ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบุผาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201136502621032650262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุผาง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Bupang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บุผาง
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-503566Buphang332020113@gmail.comBuphang332020113@gmail.com
Tabe 3
Tab 5