ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองคูใหญ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201146502631032650263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคูใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)NONGKUYAI
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองคูใหญ่
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069156najar.nim@gmail
Tabe 3
Tab 5