ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนานวล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201156502641032650264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนานวล
ชื่อ (อังกฤษ)Bannanualschool
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 นานวล
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
899474928kakloy7164@gmail.comwww.bannanualschool.com
Tabe 3
Tab 5