ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201166503521032650352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Banbon(tawareewittaya)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านบอน
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
812591877krudoybow83@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
Tabe 3
Tab 5