ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201176503531032650353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)lamphoen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านลำเพิญ
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-581-6291lampernschool@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5