ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201186503541032650354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongpuey(Munsueksawittaya)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านดงเปือย
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590127annop044512882@gmail.com
Tabe 3
Tab 5