ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดงเค็ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201196503551032650355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงเค็ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongkeng
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านดง
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
099-9371923
Tabe 3
Tab 5