ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201206503491032650349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaekaesuksavittaya
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านโนนธาตุ
ตำบลแก
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
610259958kaesuksa@hotmail.co.th
Tabe 3
Tab 5