ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวน้อย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201216503501032650350
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbuanoi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 บ้านบึงใหม่
ตำบลแก
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590088nongbuanoy123@hotmail.co.th
Tabe 3
Tab 5