ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาญฮี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201236503801032650380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาญฮี
ชื่อ (อังกฤษ)banhanhee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหาญฮี
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590090nullnull
Tabe 3
Tab 5