ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201246503811032650381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)banbueng-yangprachasan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บึง
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-154060buengyangpachasan@gmail.combungyang.webthai.in/
Tabe 3
Tab 5