ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201256503821032650382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านโนนกลาง
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590190buddixakhrdech@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650382
Tabe 3
Tab 5