ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตอ-บัวเสียว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201266503831032650383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตอ-บัวเสียว
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtaw-Baoseaw
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บัวเสียว
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Nongtawschool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5