ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนทราย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201276503841032650384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโนนทราย
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44069317baannonsaischool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5