ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนแรด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201286503791032650379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนแรด
ชื่อ (อังกฤษ)bandonrad school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านดอนแรด
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-517503somsrrsom@yahoo.co.thwww.bandonreat.com
Tabe 3
Tab 5