ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านจาน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201296503581032650358
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banjan school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 จาน
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
933237553beeziikslam@gmail.com
Tabe 3
Tab 5