ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทับน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201306503591032650359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTABNOI
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านทับน้อย
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
849615050tabnoischool32020130@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650359&page=info
Tabe 3
Tab 5