ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทับโพธิ์วิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201316503601032650360
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับโพธิ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Thapphowitthaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านทับใหญ่
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-517656bantuppho@gmail.comhttp://surinarea2.org/t
Tabe 3
Tab 5