ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแต้-หนองบก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201326503781032650378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแต้-หนองบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAE - NONGBOG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านแต้
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590189
Tabe 3
Tab 5