ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงหมาก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201336503761032650376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANGMARK
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านม่วงหมาก
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-144088MUANGMAKSchool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5