ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201346503771032650377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamkham
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านน้ำคำ
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599568
Tabe 3
Tab 5