ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201356503721032650372
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
ชื่อ (อังกฤษ)Laomuangnontan
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านเหล่าม่วง
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
997346085potorn08@hotmail.combanlm.com
Tabe 3
Tab 5