ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนจำปา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201366503751032650375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจำปา
ชื่อ (อังกฤษ)bannonjumpa
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านโนนจำปา
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-9051236
Tabe 3
Tab 5