ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านธาตุ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201376503691032650369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAT
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านดู่
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
086-2636150www.banthatschool.com
Tabe 3
Tab 5