ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201386503701032650370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
ชื่อ (อังกฤษ)numsang
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านน้ำสร้าง
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590188
Tabe 3
Tab 5