ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาจญา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201396503481032650348
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาจญา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN ARJYA SCHOOL
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านอาจญา
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Tabe 3
Tab 5