ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201406503451032650345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)bannamkeaw
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านน้ำเขียว
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590320bannamkeaw345@gmail.com
Tabe 3
Tab 5