ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองคู
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201416503461032650346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคู
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongkhu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองคู
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599555nongkhu@hotmail.comwww.nonghku.ac.th.gs/
Tabe 3
Tab 5