ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201426503471032650347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya fifteen bankosom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านโกส้ม
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
857447501thairat-15@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5