ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเบิด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201436503851032650385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเบิด
ชื่อ (อังกฤษ)BANBERD SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านเบิด
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44144059data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650385
Tabe 3
Tab 5