ข้อมูลสถานศึกษา
ไตรคามวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201446503861032650386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Traikhamwitthaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านบะฮี
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817603159
Tabe 3
Tab 5