ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกระทุงตากแดด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201456503871032650387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกระทุงตากแดด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKRATHUNGTAKDAET SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองกระทุง
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590446http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650387
Tabe 3
Tab 5