ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201466503881032650388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAEDON-NONGBUA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านแข้ด่อน
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
bankaedonnongbua2020@gmail.com
Tabe 3
Tab 5