ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาวอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201486503681032650368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาวอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAVONG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านนาวอง
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599875nawongschool63@gmail.comsites.google.com/site/srn2bannawong2563/
Tabe 3
Tab 5