ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านช่องยางชุม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201496503641032650364
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องยางชุม
ชื่อ (อังกฤษ)BUNCHONGYUNGCHUM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านช่อง
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590186
Tabe 3
Tab 5