ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอนสวรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201506503651032650365
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bankonsawan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
konsawanschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650365
Tabe 3
Tab 5