ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสี่เหลี่ยม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201516503661032650366
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่เหลี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)sriliam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
933295678sriliamschool@gmail.comhttp://202.143.189.167/srilieam/
Tabe 3
Tab 5