ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไผ่ (วันครู 2503)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201536503631032650363
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่ (วันครู 2503)
ชื่อ (อังกฤษ)BanPhai School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านไผ่
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
973358556Banpai.2503@gmail.comSchool.rattanaburi.net/
Tabe 3
Tab 5