ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201546503711032650371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านยาง
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590185banyang.32020154@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650371
Tabe 3
Tab 5