ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนางเข็ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201556503741032650374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางเข็ม
ชื่อ (อังกฤษ)Nangkhem
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านนางเข็ม
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810746857nangkhem2487@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650374
Tabe 3
Tab 5