ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขะยูง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201566503731032650373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขะยูง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhayung
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านขะยูง
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590185Rungtiwatotong@gmail.com
Tabe 3
Tab 5