ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผือน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201576503441032650344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผือน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANPUENOI
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 [บ้านผือน้อย
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
812658288BANPUENOI@gmail.com
Tabe 3
Tab 5