ข้อมูลสถานศึกษา
รัตนวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201586503401032650340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รัตนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)RATTANAWITTAYAKOM
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 รัตนบุรี
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599234rattanawittayakom@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650340
Tabe 3
Tab 5