ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลรัตนบุรี
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201596503411032650341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลรัตนบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANRATTANABURI
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 รัตนบุรี
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599233anurb@anurb.ac.thdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650341
Tabe 3
Tab 5