ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201606503421032650342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHUE (PRACHAPUTTANA) SCHOOL
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านผือ
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
871533889Radomngam@gmail.com
Tabe 3
Tab 5