ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201616503431032650343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongka
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองกา
ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898448697bannongka343@gmail.com
Tabe 3
Tab 5