ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201636503611032650361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Natun(saharatwittaya)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านนาตุ่น
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
095-6030865Natun.saharatvittaya361@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650361
Tabe 3
Tab 5