ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201646503561032650356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbuathong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
979825924nongbuathongschool@gmail.comnongbuathongschool.com
Tabe 3
Tab 5